Concrete celebrates fifth anniversary with European tour