Kane Ikin x Yousuke Yukimatsu

 • Venue
  外 Soto
  • 18 Shishigatani Honeninnishimachi, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 606-8427 Japan
 • Date
  Mon, 24 Apr 201719:30 - 22:00
 • Attending
  • 1