Japan Blues album launch

  • ̸

    Lineup

    Japan Blues Hibiki Ichikawa (Shamisen) Akari Mochizuki (Enka)
  • Share