Freitag mit Emika, Borusiade, Savas Pascalidis, Bufiman & Oliver Deutschmann