• ̸

    Lineup

    Main Floor: Andres Castillo (Frigio Records) Kevin Vargas aka Rodriguez (US) (NYC/BCN) VJ: Eric Medine ( Room 2: Bass Attack Sessions Mr Gasparov (Live) (Bass Attack) Tuffist (Bass Attack) Satta B (DJ Set) (Bass Attack)
  • Share
  • Free entrance till 0230... Say, lista Barcelona Underground, at the door! Gratis entrada hasta las 0230... Di, lista Barcelona Underground, en la puerta!
  • Get Funkd - Flyer front