Concrete: Karenn Live, Markus Suckut, Sunil Sharpe