New Year´s Eve with DJs Biodan, Lumiere, NONDO, Identic, Da Moon, Mill

  • Biodan: soundcloud.com/djbiodan Lumiere: soundcloud.com/dj-lumiere NONDO: soundcloud.com/nondomusic Identic: soundcloud.com/identicdjs Da Moon: soundcloud.com/damoon Mill: soundcloud.com/milldj/tracks -> Vstup 250CZK / jednorázově (po opuštění lodi vstup pozbývá platnosti) -> Door 250CZK / One Way Entry -> Open from 10PM till 8AM -> Omezená kapacita / Strictly limited capacity For English scroll down please. /CZ/ Covid 19 - informace pro vstup: Nutné prokázat se: - potvrzením o kompletním očkování - potvrzením o negativním testu (max. 72 hodin starý PCR nebo 24 hodin starý antigenní test) - potvrzení o prodělané nemoci v posledních 180 dnech - Aplikací Tečka - EU Covid pasem O tyto dokumenty vás požádá naše security u vstupu. Pokud nebudete otestováni je možné u nás koupit samotest. Bez příslušného dokumentu či provedeného samotestu vám nemůžeme povolit vstup na naší loď. Na akci jste povinni nosit respirátor FFP2 pokud nekonzumujete pití. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu. /EN/ Entry Covid 19 information: It is necessary to prove: - confirmation of complete vaccination - confirmation of a negative test (max. 72 hours old PCR or 24 hours old antigen test) - confirmation of past illness in the last 180 days - Tečka APP - EU Covid pasport Our security at the entrance will ask you for these documents. If you are not tested, it is possible to buy a self-test from us. We cannot allow you to enter our ship without the relevant document or self-test. You are required to wear an FFP2 respirator at the event if you do not consume a drink. Thank you for your understanding and we look forward to your visit. Sledujte dj podcasty na našem Soundcloudu: https://soundcloud.com/bukanyrboat Artwork design by Yunis Sfv
  • New Year´s Eve with DJs Biodan, Lumiere, NONDO, Identic, Da Moon, Mill - Flyer front