Tehnopilis Rave the Castle w Emmanuel

̸

RA Tickets

Tehnopilis Rave the Castle w Emmanuel

Cesis Castle Park
Sat, 7 Aug
Buy tickets
  • Scroll down for English. Ko gaidīt? Wickiss videoprojekcijas Reivs bezsaistē Tiešsaistes straumēšana Uzstājas: Emmanuel (AR T S, Italy) Ksenia Kamikaza (Debosch, LV) Ikss (Takka, LV) Afterparty: Ellis Raily HP-82 Lady Krii EMMANUELS: Mūsdienās mūzikas izdevniecībām un pasākumu producentiem ir patiešām reta veiksme atrast un iepazīt tādus māksliniekus kā Emmanuel Beddewela. Neraugoties uz gadu skaitu, viņa unikālais producēšanas stils ir spējis apburt mūsdienu pagrīdes tehno un house skatuves smagsvarus, piemēram, Sven Vath, Ben Sims, Ben Klock, Marcel Dettman, Answer Code Request, Regis, Surgeon un daudz ko citu. Viņš vada savu izdevniecību ARTS (Ltd, Collective and Transparent) un Darkmatter Inc. "Patiess mākslinieks ir tas, kurš izceļas no pūļa" ir viņa galvenais moto un jaunā pieeja producētajai mūzikai. Vairāk: https://ra.co/dj/emmanuel TEHNOPILIS ir projekts, kura mērķis ir popularizēt Latviju kā faktisko arhitektūras un mūzikas tūrisma galamērķi. Seno piļu un mūsdienu tehno mūzikas apvienojums noteikti piesaistīs plašāku auditoriju, lai apmeklētu valsti un izpētītu to ārpus Rīgas. Latvija lepojas ar savu arhitektūras mantojumu. Gandrīz 10 gadsimtus pilis atrodas visā valstī un joprojām ir labā stāvoklī atvērtas apmeklētājiem. C19 vakcinēts vai ar testiem. Cena uz ieejas 35 EUR. ENGLISH: Live visuals by Wickiss Off-line party On-line stream EMMANUEL: For the these days labels and artists management it's a really rare luck to find out artists such as Emmanuel Beddewela. Despite his tender age his unique production style has already been able to bewitch heavy weights of the contemporary underground techno and house scene such as Sven Vath, Ben Sims, Ben Klock, Marcel Dettman, Answer Code Request, Regis, Surgeon and many more. He runs his own label ARTS (Ltd, Collective and Transparent) and Darkmatter Inc. . "A true artist is the one who stands out from the crowd" is the main motto of the man and the approach at his young producer has to the music. More: https://ra.co/dj/emmanuel TEHNOPILIS is a project aimed to popularize Latvia as actual destination of architectural and music tourism. Combination of ancient castles and contemporary techno music will definitely attract wider audience to visit the country and explore it deeper than Riga. Latvia is proud of it's architectural heritage. Castles of almost 10 centuries are located all over country and still are in good condition and opened to visitors. C19 vaxed or tested. Admission on doors 35 EUR
  • Tehnopilis Rave the Castle w Emmanuel - Flyer front
    Tehnopilis Rave the Castle w Emmanuel - Flyer back