The Rest is Noise: Jenny Hval + Félicia Atkinson

  • The Rest is Noises and FIBER Festival present: Jenny Hval - The Practice of Love | Support act: Félicia Atkinson 'The Practice of Love' is a multidisciplinary immersion in music, literature and movement by Jenny Hval. Exploring sonic, visual and choreographic ideas while transforming voices, sounds and even bodies into texts, it investigates the connection between life and art, bringing together the possibility of creating art and relating to other people, while looking for empathy and a common language through speaking, singing and writing together. Soaking in the music of writer and sound poet Félicia Atkinson is an equally mind-altering experience. Exploring topics of improvisation, deep listening, ambient and language, her sources of inspiration are ‘‘women who wonder, dream, and create vacant spaces in their art.’’ Her haunting sound is a mixture of field recordings and ambient music, while using reverberations of gong, vibraphone and marimba to produce sonic landscapes that are both eerie and serene. In 2019 she released her latest album ‘The Flower And The Vessel’ to critical acclaim. Dilettante will play her favourite records before, between and after the concert. FIBER Festival 2020 This evening is the opening event of FIBER Festival (13 - 17 May), an Amsterdam based five day festival for audio-visual art, digital culture and electronic music. The festival programme consists of multi-sensory art, performances and in-depth lectures and presents emerging art practices that offer alternative perspectives on the 21st century. The Practice of Love is co-produced by Black Box teater and Ultima Oslo Contemporary Music Festival. It has been made possible with the support of the Amsterdam Fund of the Arts and the Creative Industry Fund NL ///// Nederlands ///// Jenny Hval, presenteert The Practice of Love, een performance op het snijvlak van muziek, literatuur en dans. Hval onderzoekt de link tussen ons dagelijks leven en het maken van kunst, en hoe dat proces katalysator voor verbinding en empathie kan zijn. Hval gelooft in de kracht van het collectief en samen creëren, The Practice of Love is naast een bedwelmende audiovisuele performance een inspirerend activistisch pamflet en een ode aan de liefde. Ook het werk van schrijver, dichter en muzikant Félicia Atkinson is een geestverruimende en intense ervaring. Haar op improvisatie gebaseerde geluid is een collage van field recordings en ambient; zelf speelt ze gong, vibrafoon en marimba. Op Atkinson’s meest recente album, het wonderschone ‘The Flower And The Vessel’ (2019), dat werd overladen met lovende kritieken, komen haar talent voor poëzie en elektronische muziek op intrigerende wijze samen. Dilettante draait haar favoriete platen voor, tussen en na de concerten. FIBER Festival 2020 Deze avond is het openingsevent van FIBER Festival (13 - 17 mei), een Amsterdams, vijfdaags festival voor audiovisuele kunst, digitale cultuur en elektronische muziek. Het festivalprogramma bestaat uit multisensoriële kunst, performances en verdiepende lezingen, en opkomende kunstpraktijken die alternatieve perspectieven bieden op de 21e eeuw.
  • The Rest is Noise: Jenny Hval + Félicia Atkinson - Flyer front