Q'hey


̸

Upcoming events


  • Sun, 12 Dec

   EN FESTIVAL

   Tsuyoshi Suzuki, Q'hey, Taichi Kawahira, CHiE Nakajima, Katsu Arai, Ryo Tsutsui, Tsutomu, THE RATA, MIHONO

  • Sun, 12 Dec

   EN FESTIVAL

   Tsuyoshi Suzuki, Q'hey, Taichi Kawahira, CHiE Nakajima, Katsu Arai, Ryo Tsutsui, Tsutomu, THE RATA, MIHONO

  • Sun, 19 Dec

   Reboot

   Ken Ishii, Q'hey, Komatsu, Mayuri, Drunken Kong, Seimei, SHINICHIRO IMANARI, Hayato Iwaki, Oyubi

  • Sun, 19 Dec

   Reboot

   Ken Ishii, Q'hey, Komatsu, Mayuri, Drunken Kong, Seimei, SHINICHIRO IMANARI, Hayato Iwaki, Oyubi
̸

Stats

̸

About

 • Q'hey : One of Tokyo's most influential Techno instigators
  Booking information
̸

Related Artists

Labels

̸

Past events