• Address
    Nedbalova 3; 811 01 Bratislava; Slovakia ‎
  • Links
    • Followers
      27
̸

Stats

̸

About

  • ultúrne centrum Dunaj˜ sa nachádza na 4. poschodí Domu odievania na Námestí SNP. Na ploche viac ako 900 m2 nájdete bar s terasou s krásnym výhladom na Staré mesto, a sálu pre 400 osôb s vlastným barom. Prístup na štvrté poschodie je od vchodu na Nedbalovej 3. Kultúrne centrum Dunaj˜ je multifunkcný kultúrno-spolocenský priestor. Prioritou je pestrá programová ponuka, ktorá zahrna hudbu, literatúru, výtvarné umenie, divadlo, kultúrne aktivity pre deti a spolocenské akcie spolkov a združení.
̸

Location

̸

Past events