Tabacka Kulturfabrik


  • Address
    Gorkého 2; 040 01 Košice; Slovakia ‎
  • Links
    • Followers
      11
̸

Stats

̸

About

  • KulturFabrik je kultúrno-sociálny projekt obcianskeho združenia Bona Fide, ktorého cielom má byt vytvorenie prostredia pre rozvoj kultúry a kreativity, prostredia pre výstavné a rezidencné aktivity, centra divadelných, tanecných, hudobných, ci mutimediálnych produkcií a súcasne i prirodzeného prostredia, v ktorom ludia-návštevníci aktívne komunikujú s umelcom-autorom. KulturFabrik je organizmom inovatívnych prvkov tvoriacich platformu pre rozvoj mladých umeleckých osobností, rozvoj kreativity a miestnych obcianskych aktivít. Chceme nadviazat na naše doterajšie aktivity a na široké medzinárodne spektrum kultúrnych inštitúcií, ktoré vznikli na platforme spolocenstva umelcov, ktorí vdýchli nový život do prázdnych nevyužitých továrenských hál.
̸

Location

̸

Past events